ผู้อำนวยการ

นายบุญชัย  ทิพยางกูร

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร

สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ

 โรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ ปัญญาธร

27 ศรีกุญชร ตำบล พนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี 20140 โทร. 038-474578