ผู้อำนวยการ

นายบุญชัย  ทิพยางกูร

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร

สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ

สีชมพู หมายถึง  ความรัก  ความอ่อนโยน  ความเมตตา  ความเอาใจใส่

สีเหลือง หมายถึง ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม