ผู้อำนวยการ

นายบุญชัย  ทิพยางกูร

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร

สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ

โรงเรียนขอยกเลิกการซ้อมรับวุฒิ ม.3 ในวันที่ 27-29 มี.ค.63 นักเรียนสามารถมาติดต่อขอรับวุฒิการศึกษาได้ในวันที่ 30 มี.ค.63 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 4