ผู้อำนวยการ

นายบุญชัย  ทิพยางกูร

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร

สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ

ผลการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ปีการศึกษา2562 ระดับชาติ

ภาคกลาง และภาคตะวันออก ณ จังหวัดสมุทรปราการ ในนามตัวแทนของสพป.ชลบุรีเขต2 มี 4รายการ ดังนี้
1.การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ได้เหรียญทอง อันดับที่ 4
2.การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ได้เหรียญทอง อันดับที่10
3. การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3ได้เหรียญทอง อันดับที่14
4.การแข่งขันการแปรรูปอาหาร ได้เหรียญทอง อันดับที่ 18
ขอขอบคุณ คุณครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกๆท่าน ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ทำให้ประสบความสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดีค่ะ