ผู้อำนวยการ

นายบุญชัย  ทิพยางกูร

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
จำการเข้าระบบ

สมัครสมาชิก

กรุณากรอกข้อมูลสมัครสมาชิกให้ครบทุกช่อง.
ชื่อ *
ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
ยืนยันรหัสผ่าน *
อีเมล *
ยืนยันอีเมล *

ทางโรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ทราบ ถึงการเลื่อนวันเปิดเทอมของโรงเรียน จากเดิม เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563