ผู้อำนวยการ

นายบุญชัย  ทิพยางกูร

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
จำการเข้าระบบ

สมัครสมาชิก

กรุณากรอกข้อมูลสมัครสมาชิกให้ครบทุกช่อง.
ชื่อ *
ชื่อผู้ใช่ *
รหัสผ่าน *
ยืนยันรหัสผ่าน *
อีเมล *
ยืนยันอีเมล *

โรงเรียนขอยกเลิกการซ้อมรับวุฒิ ม.3 ในวันที่ 27-29 มี.ค.63 นักเรียนสามารถมาติดต่อขอรับวุฒิการศึกษาได้ในวันที่ 30 มี.ค.63 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 4